Registration Form

Registration Form
With this form, you can register to be a member of T.D.V. Cicero!
*Vereist
First & Last Name / Voor- en Achternaam *
Jouw antwoord
Study & Institution / Studie & School *
Jouw antwoord
Address / Adres *
Jouw antwoord
ZIP Code / Postcode *
Jouw antwoord
City of Residence / Woonplaats *
Jouw antwoord
Email Address / E-mailadres *
Jouw antwoord
Phone Number / Telefoonnummer *
Jouw antwoord
IBAN-Account Number / IBAN-rekeningnummer *
Jouw antwoord
Initial length of membership/Aanvankelijke lengte lidmaatschap *
Here you will select your initial period of membership. Once this initial period runs out your membership will automatically be lengthened by two semesters (so be sure to unsubscribe if you wish to leave!) ----- Hier selecteer je je aanvankelijke lengte van lidmaatschap. Zodra deze periode verloopt wordt je lidmaatschap automatisch met twee semesters verlengd (dus zorg ervoor dat je jezelf uitschrijft als je dit niet wilt!)
Agreement Contribution *
I hereby allow TDV Cicero to write off the selected amount and the yearly contribution thereafter until I unsubcribe as a member. This can be done until the unsubscription deadline provided by the relevant year's board ----- Hierbij sta ik T.D.V. Cicero toe om het geselecteerde bedrag en later de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven totdat ik mijzelf uitschrijf als lid. Dit kan worden gedaan tot de deadline vastgesteld door het relevante bestuur.
Verplicht
Verzenden
Pagina 1 van 1
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Aanvullende voorwaarden