Workshops

<<English Below>>

Kun je wel wat overtuigingskracht gebruiken? Dan ben je hier aan het juiste adres. Al twintig jaar zet T. D. V. Cicero haar debat-expertise in om hoogwaardige trainingen en workshops te leveren. Daarnaast is het mogelijk om één van onze ervaren leden in te huren als gespreksleider. Hieronder staan deze opties verder uitgewerkt.

Trainingen en workshops

Wil je anderen beter kunnen overtuigen? Hiertoe bieden wij debattrainingen en workshops aan voor groepen. In deze kunnen we je de volgende zaken bijbrengen:

– Een zelfverzekerde, zelfbewuste presentatie
– Een speech die makkelijk te volgen is
– Een argumentatie die aannemelijk is
– Een relevante, to-the-point benadering
– Een conclusie die beklijft
– Een uitstekend retorisch improvisatievermogen

Samen met onze trainers wordt er iedere keer een uniek programma opgesteld dat naadloos aansluit op de wensen van de organisator.

Gespreksleiding

Overweeg je om een discussie of debat te houden? Wij zorgen ervoor dat deze feilloos verloopt. Met onze ervaren gespreksleiders kun je ervan verzekerd zijn dat er een levendige discussie op gang komt en blijft. Veel onervaren of slechte gespreksleiders zullen geneigd zijn om over controversiële uitspraken heen te stappen omdat ze bang zijn dat de discussie uit de hand loopt. Wij weten als geen ander dat juist de tegenstellingen tussen de deelnemers een debat boeiend maken. Daarom kanaliseren we deze controverses en zorgen we ervoor dat deze op constructieve wijze behandeld worden. Op die manier bereiken we de essentie van het debat en zorgen we voor een evenement waar je met trots op terug kunt kijken.

Prijsvoering

Ondanks het feit dat we hoge kwaliteit bieden, staan we scherp in de markt qua prijzen. Wij zijn namelijk ontzettend enthousiast om onze vaardigheden naar de toekomst toe met zo veel mogelijk mensen te kunnen delen.

Vanwege onze bijzondere relatie met de TiU, rekenen we een korting voor onze medestudentenverenigingen. Voor commerciële partijen gelden de normale tarieven, welke verschillen afhankelijk van het soort traject dat u wilt afnemen.. Van alle opbrengsten gaat 50% naar de verenigingskas. Op deze manier houden we Cicero draaiende zonder subsidie van de universiteit.

Wil je meer weten of een vrijblijvende offerte aanvragen?

Neem dan contact met ons op.


 

Could you use some persuasive skills? Then you came to the right place. For over twenty years, T.D.V. Cicero has been using its debating experience to offer high quality trainings and workshops. Furthermore, it is possible to hire one of our experienced members as a moderator for your group discussion or debate. Below, these options are elaborated on further.

Trainings and Workshops

Do you want to become better at convincing others? To achieve this goal, we offer debate trainings and workshops for groups or individuals. The content of these could teach you either of the following:

– How to present in a confident, self-conscious presentation.
– Creating a speech that is easy to follow
– How to properly build arguments that are easily accepted
– A relevant, to-the-point approach
– Making a lasting impression
– Excellent rhetorical skills

Together with our trainers, we can offer a custom-built workshop, or training program, that fit with your needs and wants.

Moderation

Are you considering to hold a discussion or debate? We will make sure that it will run smouthly. With our experienced moderators, you  can rest assured that a lively discussion will get going and keep going. Lots of inexperienced or bad moderators will be inclined to ignore controversial statements because they are afraid that the discussion will get out of hand. We know like no other that especially these contradictions between the participants make a discussion interesting to listen to and to participate in. That is why we channel these controversies with care and make sure that they are treated in a constructive fashion. This way, we reach the essence of the debate and create an event where you can look back on with pride.

Prices

Despite the fact that we offer high quality workshops, we offer them at a very competitive price. This is because we are incredibly enthousiastic and want to share our skills and experiences with as much people as we possibly can.

Because of our special relationship with Tilburg University, we can offer a discount to our fellow student/study associations. For commercial parties, the normal tarives apply, which differ according to the type and amount of workshops that you want to offer. 50% of all proceeds goes towards our association. This way, we keep T.D.V. Cicero running without subsidies from the university.

Do you require more information, or do you want a non-committal offer?

Please contact us!