Long Term Vision

Beginselen van T. D. V. Cicero

Vastgesteld op 8 november 2012

Missie

De Tilburgse Debatvereniging Cicero biedt studenten de mogelijkheid om hun debatvaardigheden te scherpen, met een nadruk op analyseren, improviseren en overtuigend spreken. Daarnaast zet ze zich in om het debat over maatschappelijk relevante thema’s te stimuleren en te verbreden.

Visie

De komende vijf jaar willen we ons lokaal sterk wortelen. Door in het hart van het Tilburgse studentenleven te staan, en nauw contact te onderhouden met de universiteit, de middelbare scholen, de gemeente en de lokale debatorganisaties hopen we een solide positie in het Tilburgse ecosysteem op te bouwen. Niet alleen levert dit naamsbekendheid op, ook zorgt het voor een grotere toestroom van leden en een uitbreiding van onze samenwerkingsverbanden.

Wanneer deze basis is zekergesteld, en het ledental en het niveau van debatteren hoog genoeg zijn, zal de focus verschuiven naar uitbreiding in het Nederlandse (en het internationale) debatlandschap. Dat wil zeggen dat we ons extra inzetten om deelname aan (inter)nationale toernooien te bevorderen, dat het aantal workshops aan onze leden drastisch wordt uitgebreid en dat we onze eigen avonden competitiever opzetten.

Gedurende dat traject blijven drie zaken altijd van belang:
– Door middel van ledenbinding blijven leden betrokken bij de vereniging en zijn ze eerder bereid om een bijdrage te leveren aan onze activiteiten. Om dit te bevorderen organiseren we aparte sociale activiteiten bovenop ons debatprogramma, en laten we leden deelnemen aan commissies.

– Het aanzien van onze vereniging, en het imago dat we kwaliteit bieden, wordt gedragen door het neerzetten van een hoogstaand landelijk debattoernooi en het aanbieden van workshops aan derden. We zetten deze activiteiten door, breiden ze uit waar mogelijk, en laten ze integraal onderdeel uitmaken van onze profilering.

– Onze leden kunnen de debatvaardigheden oefenen door een combinatie van westrijddebat, toernooideelname en publieke discussies. Met name bij de publieke discussies (b.v. een symposium) proberen we de aanwezigen een brede blik mee te geven. Dit doen we door mensen van verschillende intellectuele, religieuze, culturele of politieke achtergronden met elkaar in discussie of in debat te laten treden.