Stellingen

Stellingen 2016 (CA Team: Ybo Buruma, Josse van Proosdij, Wieger Maris, Marike Breed, Jos Buijvoets)

R1: DK legaliseert het gebruik van doping in de professionele wielersport. R2: DK laat de burgers van een gemeente hun burgemeester kiezen.            R3: DK verbiedt buitenlandse financiering van moskeëen in Nederland.        R4: DK vindt dat de regering het associatieverdrag met Oekraïne onvoorwaardelijk moet tekenen.                                                                             R5:DK schaft de CITO toets af (en elke andere vorm van centrale tentaminering op basisscholen).
Pro-Am finale: DK legaliseert duelleren tot de dood.
Halve finale: DK bejubelt het bestaan van Grindr.
Finale: DK, als de staat Californië, scheidt zich af van de van de Verenigde Staten van Amerika als Trump het moslimregister invoert.

 

Stellingen 2015 (CA Team: Jeroen Heun, Bram de Rijk, Axel Hirschel)

R1: DK verplicht migranten een Nederlandse naam aan te nemen.
R2: DK vindt dat we substantieel geld moeten uitgeven aan het verkennen van de ruimte.
R3: DK legaliseert Überpop.*
R4: DK vindt terrorisme een legitieme vorm van oorlogvoering.
R5: DK houdt een eigenaar altijd verantwoordelijk voor de daden van een autonome robot alsof die door de eigenaar zelf gedaan zouden zijn.**
Beloftenfinale: DK verdeelt de hoeveelheid zetels in het Europees parlement naar uitgebrachte stemmen in plaats van inwonersaantallen.
Halve finale: DK vindt dat het belastingstelsel gezinnen met kinderen niet moet bevoordelen.
Finale: DK vindt dat in landen waar georganiseerde misdaad een probleem is de militaire inlichtingen dienst gebruikt moet worden om leden daarvan te doden.

Klik op de rondeaanduiding voor het inleidende filmpje!

* Informatiedia: UberPop is een mobiel platform waarmee passagiers kunnen aangeven dat ze een taxirit willen. Iedereen met een auto en een rijbewijs kan chauffeur worden bij UberPop en werkt dan als ZZP’er die met zijn eigen auto mensen vervoert. De betaling verloopt via de applicatie, waarbij UberPop de prijs bepaalt en een commissie rekent voor elke rit. In verschillende landen (waaronder Nederland) is UberPop verboden.

** Informatiedia: Een autonome robot is een machine die op basis van zijn programmering beslissingen kan maken zonder dat daar directe input van een mens voor nodig is.


Stellingen 2014 (CA Team: Joost Kooiman, Daan Welling, Michael Tai, Sarah Rust, Irene Graafsma)

R1: DK geeft gezinnen met kinderen een extra stem bij (nationale) verkiezingen.
R2: Deze dokter verzwijgt deze diagnose aan deze patiënt.*
R3: DK onderwerp religieuze organisaties volledig aan anti-discriminatiewetten.
R4: DK nationaliseert social media.
R5: DK geeft vrouwen een prominentere rol in de geschiedenisboeken.
Beloftenfinale: DK keurt bewegingen die strijden voor acceptatie van overgewicht af.
Halve finale: DK zou in een totale oorlog nog bewust burgers aanvallen.**
Finale: DK vindt dat samenlevingen mogen afdwingen dat bestaande normen en waarde als leidinggevend worden erkend.

Klik op de ronde aanduiding voor het inleidende filmpje!

* Informatiedia: Je bent een dokter. Je hebt een patiënt bij wie jaren geleden de diagnose epilepsie is vastgesteld. Hij/Zij steekt al zijn/haar tijd in en haalt zijn/haar vrienden uit epilepsie hulpgroepen. Nu blijkt dat deze persoon geen epilepsie heeft.

** Informatiedia: Een totale oorlog is een oorlog waarbij de hele maatschappij meewerkt aan oorlogsvoering. Bijvoorbeeld: de industrie wordt omgebouwd en gebruikt om wapens en oorlogsmateriaal te vervaardigen.

Stellingen 2013 (CA Team: Bas Tönissen, Bionda Merckens, Wieger Kop)

R1: DK schaft alle beperkingen en vereisten (zoals ondraaglijk en uitzichtloos lijden) op euthanasie af.
R2: DK schaft het verschoningsrecht voor geestelijken af.
R3: DK legt zware politieke en economische sancties op aan belastingparadijzen.
R4: DK, zijnde ouders, voedt hun kind non-gendered op.
R5: DK, als de VS, gaat door met het op massale schaal verzamelen van de gegevens van burgers uit andere landen.
Pro-amfinale: DK laat geen immigranten toe die actief tegen de heersende normen en waarden van het land zijn.
Halve finale: DK vervangt alle inkomstenbelasting door een consumptiebelasting die proportioneel hoger wordt naar mate het goed minder essentieel wordt.
Finale: DK vervangt het mantelzorgcompliment door een substantieel salaris.

Stellingen 2012

R1 DK verplicht universiteiten streng aan de poort te selecteren, zelfs als dat leidt tot minder studenten.
R2 DK verbiedt de publicatie van beeldmateriaal waar verdachten herkenbaar op staan.
R3 DK, als jongere, wordt niet actief op Facebook.
R4 DK verplicht scholen om leerlingen intensief kennis te laten maken met verschillende levensvisies.
R5 DK staat de Hoge Raad toe wetten te verwerpen na grondwettelijke toetsing.
Halve finale: DK staat de Europese Centrale Bank toe een limiet te plaatsen op de staatsschuld van lidstaten.
Finale: DK subsidieert de genetische modificatie van mensen.

Stellingen 2011

1. DK vindt dat Amerikaanse politieke partijen de primaries op één nationale dag per partij moeten organiseren.*
2. DK vindt immigratie een goede oplossing voor vergrijzing.
3. DK nationaliseert de bankensector.
4. DK verplicht personen bij wie deze aandoening is geconstateerd de operatie te ondergaan, ook als zij nog nooit een strafbaar feit hebben gepleegd.**
5. DK verbiedt alle reclame.
Halve finales: DK ziet grootschalige landherverdelingen in de derde wereld als een legitieme manier om armoede te bestrijden.
Finale: DK vindt dat het ICC Benjamin Netanyahu moet vervolgen.

*Factslide: De Amerikaanse Democratische en Republikeinse partij bepalen hun kandidaat voor het presidentschap via interne voorverkiezingen, zogeheten primaries, in elk van de 50 staten. Staten kunnen de impact van ‘hun’ voorverkiezing verhogen door deze op een tactisch moment de houden.
** Fictionslide: Het is 2050. Geavanceerd hersenonderzoek heeft het bestaan aangetoond van een aandoening in de hersenen die sterke pedoseksuele gevoelens veroorzaakt. Deze aandoening is operatief te genezen zonder noemenswaardige bijwerkingen.

Stellingen 2010

Ronde 1: Deze Kamer schaft het stemgeheim af.
Ronde 2: Deze Kamer vindt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een bedreiging voor de democratie (pre-releasestelling).
Ronde 3: Deze Kamer verbiedt olie-maatschappijen om patenten te hebben die verband houden met duurzame technologie.
Ronde 4: Deze Kamer staat het invriezen van eicellen om niet-medische redenen toe.
Ronde 5: Deze Kamer vindt dat de EU één gedeelde zetel moet hebben in de VN-Veiligheidsraad.
Halve finale: Deze Kamer verbiedt ontgroeningen van studentenverenigingen.
Finale: Deze Kamer weigert te bezuinigen op kunst en cultuur.