Committees

<<English Below>>

Een vereniging kan niet alleen draaiende worden gehouden door het bestuur alleen, haar leden vervullen vele dankbare taken in de vorm van commissies. Deze zetten activiteiten neer, ondersteunen het bestuur of voegen taken uit waar het bestuur niet tot toe in staat is. De commissies per oktober 2014 zien er als volgt uit:

Toernooicommissie (Toco)

Deelname aan de Toernooicommissie betekent dat je je komend jaar in gaat zetten om het jaarlijks Cicero Toernooi te organiseren en te promoten. Deze commissie zal zich ook, zover mogelijk, bezig gaan houden met het peilen van interesse voor en het eventueel organiseren van een Cicero Open.

Lustrumcommissie (LuCo)

Deelname aan de lustrumcommissie betekent dat je in het komend jaar actief zal zijn in het organiseren van een twee-daags lustrum voor T.D.V. Cicero! De Lustrum-commissie is betrokken bij het organiseren van de festiviteiten voor de 25e verjaardag van onze vereniging. Het idee is om het een superleuke ervaring te laten worden voor onze leden, maar ook om de alumnivereniging Quintus te doen laten herleven.

Kascommissie (Kasco)

De kascommissie controleert de penningmeester gedurende het jaar en brengt hun oordeel en adviezen uit op de ALV’s.

Sociale Activiteitencommissie (SoCo)

De activiteitencommissie heeft een heel gevarieerd takenpakket. Deelname aan de activiteitencommissie betekent dat je ervoor gaat zorgen dat er frequente sociale activiteiten georganiseerd worden. Denk hierbij aan het organiseren van de geliefde politiek incorrecte avonden, de organisatie van een Cicero-gala of informatieve evenementen.

”Hear, Hear” Commissie

Dit is de commissie die verantwoordelijk gaat zijn voor 5 edities van ons verenigingsblad ”Hear, Hear” in het komend academisch jaar. Deze commissie zal zich bezighouden met het schrijven voor en vormgeven van ”Hear, Hear”, in het Engels. Schrijven, vormgeven en editen hoort allemaal bij deze commissie.

Ben je geïnteresseerd in een van de commissies of wil je lid ervan worden? Neem dan contact op met het bestuur.


An association cannot thrive under the board alone. Its members play an important role in that. There are a lot of possibilities for members of T.D.V. Cicero to become active. One of those possibilities is joining a committe. Our committees organize events and activities, support the board, or perform task which the board cannot do. The committees of T.D.V. Cicero will be the following in 2016-2017:

Tournament Committee (Toco)

The Tournament Committee is responsible for the organisation and promotion of the annual Cicero Tournament. This committee will also occupy itself with gauging whether a Cicero Open Tournament can be held in 2016.

Lustrum Committee (LuCo)

Participation in the  Lustrum Committee means that you will be active in organising a two-day lustrum voor T.D.V. Cicero! The Lustrum Committee is involved in the organisation of the festivities for the celebration of the 25th birthday of our association. The plan is to make it a great experience for our members and also to revive the alumni-association Quintus.

Auditing Committee (Kasco)

The Auditing Committee checks upon and advises the treasurer on the bi-annual General Assembly’s.

Social Activities Committee (Soco)

The Activities Committee has a broad range of tasks. They are responsible for organising the social events, like the politically incorrect evenings, a Cicero-gala, or informative events.

”Hear, Hear” Committee

The ”Hear, Hear” Committee will concern itself with writing, designing and editing 5 editions of our magazine Het Gelijk in 2016-2017. This committee will write articles, and find other authors to write them in the English language.

Want to join one of these committees? Send us a message!