Committees

 

Een vereniging kan niet alleen draaiende worden gehouden door het bestuur alleen, haar leden vervullen vele dankbare taken in de vorm van commissies. Deze zetten activiteiten neer, ondersteunen het bestuur of voegen taken uit waar het bestuur niet tot toe in staat is. De commissies per oktober 2014 zien er als volgt uit:

Toernooicommissie (Toco)

Deelname aan de Toernooicommissie betekent dat je je komend jaar in gaat zetten om het jaarlijks Cicero Toernooi te organiseren en te promoten. Deze commissie zal zich ook, zover mogelijk, bezig gaan houden met het peilen van interesse voor en het eventueel organiseren van een Cicero Open.

Kascommissie (Kasco)

De kascommissie controleert de penningmeester gedurende het jaar en brengt hun oordeel en adviezen uit op de ALV’s.

Sociale Activiteitencommissie (SoCo)

De activiteitencommissie heeft een heel gevarieerd takenpakket. Deelname aan de activiteitencommissie betekent dat je ervoor gaat zorgen dat er frequente sociale activiteiten georganiseerd worden. Denk hierbij aan het organiseren van de geliefde politiek incorrecte avonden, de organisatie van een Cicero-gala of informatieve evenementen.

”Hear, Hear” Commissie

Dit is de commissie die verantwoordelijk gaat zijn voor 5 edities van ons verenigingsblad ”Hear, Hear” in het komend academisch jaar. Deze commissie zal zich bezighouden met het schrijven voor en vormgeven van ”Hear, Hear”, in het Engels. Schrijven, vormgeven en editen hoort allemaal bij deze commissie.

Ben je geïnteresseerd in een van de commissies of wil je lid ervan worden? Neem dan contact op met het bestuur.